Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

A www.ilatalent.com weboldalra (a továbbiakban holnap) történő belépéssel az oldalt bármilyen informatikai vagy nem informatikai eszközzel megnyitó (a továbbiakban látogató) elfogadja a holnapon feltűntetett feltételeket, függetlenül attól, hogy honnan lépett be weboldalunkra, regisztrált felhasználója-e, vagy többszörös hivatkozáson keresztül jutott el ide.

A holnapon található tartalom, ábrák, hangok, eljárások és bármely, szellemi termékként számon tartható tétel a működtető Science Consulting Projektmenedzser Kft. tulajdona (székhely: 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 62. fsz. 2., levelezési cím: 7400 Kaposvár, Kisfaludy utca 12., adószám: 14395251-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-901941, ügyvezető Solymosi Viktor Krisztián), a továbbiakban Kft.

A Kft. fenntart minden jogot, ami a holnapon található módszerek, eljárások, tartalmak másolásával, erre történő hivatkozással, illetve bármelyik formában történő továbbadásával kapcsolatos.

Az oldal bármely elemének a felhasználása a Kft. előzetes, írásos vagy elektronikus üzenetként a rendeltetésszerűen működő szoftverben kiadott engedélyével lehetséges, beleértendő ebben az oldalon történő tanulás és az oldal felhasználásával történő tanítás is. A Kft. különösen tiltja a holnappal kapcsolatosan cikkek a kft. előzetes engedélye nélküli megírását és/vagy közzétételét, illetve a honlapon található bármely anyag részben történő továbbadását, mindenki, aki a honlapra lép, hozzájárul ahhoz, hogy az itt található anyagokat kizárólag a Kft. által az engedélyben meghatározott módon használja fel.

A holnap megnyitásával a látogató elismeri azt, hogy ismeri az Internet használatának írott és íratlan (etikai) szabályait, vállalja, hogy közerkölcsbe-, bármilyen jogi szabályozásba ütköző, illetve másoknak károkat okozó tevékenységet nem folytat a honlappal, a Kft-vel kapcsolatban. A látogató a lemond minden kártérítési jogáról, Kft. határozottan elhárít minden felelősséget a honlappal, az oldallal kapcsolatban végzett tevékenységekkel kapcsolatos károk tekintetében, függetlenül annak forrásától.

Az oldal látogatója az oldal megnyitásával kijelenti, hogy a releváns hazai és nemzetközi jogszabályokat ismeri, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A honlappal kapcsolatos hivatalos bejelentések a postacímen, ajánlott levél formájában történhetnek meg, személyes ügyfélszolgálatunk

A holnapon képzéseket más, a Kft-től független szervezetek is nyújthatnak, tevékenységükért Kft felelősséget nem vállal.

A weboldalon található esetleges hibákért, feltöltött adatokért - függetlenül attól, hogy azt a Kft. vagy más tárolta fel - felelősséget nem vállal, a tévedés lehetőségét fenntartja.